LỜI CHÚC

Chúc các thầy cô thành công !

Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

ngày giờ, lịch

THỜI TIẾT

Chức năng chính 2

Thành viên sử dụng

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của Trường tiểu học Vạn Phú 2

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Cô Phạm Thị Hương
Người gửi: Nguyễn Thị Tú Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:39' 11-05-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người


ĐẾN DỰ GIỜ MÔN : TOÁN
LỚP 3/2
BÀI :TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tt)
GV: PHẠM THỊ HƯƠNG
TRƯỜNG TH VẠN PHÚ 2
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
Tính giá trị của biểu thức:
210 + 70 - 5
72 : 9 x 3
= 8 x 3
= 275
= 24
Kiểm tra bài cũ:
= 280 - 5
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính như thế nào?
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính như thế nào?
KIỂM TRA BÀI CŨ:
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
Ta thực hiện từ trái sang phải
Ta thực hiện từ trái sang phải
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
60 + 35 : 5
60 +
7
= 67
86 – 10 x 4
86 –
40
= 46
=
=
Luyện tập :
1
Tính giá trị của biểu thức
BC
a) 253 + 10 x 4 =
41 x 5 - 100 =
93 - 48 : 8 =
b) 500 + 6 x 7 =
30 x 8 + 50 =
69 + 20 x 4 =
293
105
87
542
290
149
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Luyện tập :
2
Đ
Đ
S
S
S
Đúng giơ thẻ Đ, sai đưa thẻ S
37 – 5 x 5 = 12
180 : 6 + 30 = 60
30 + 60 x 2 = 150
282 – 100 : 2 = 91
13 x 3 – 2 = 13
180 + 3 : 6 = 35
30 + 60 x 2 = 180
282 – 100 : 2 = 232
a)
b)
Đ
S
Đ
THẺ
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Luyện tập :
3
Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?
Tóm tắt
Mẹ hái : 60 quả táo
Chị hái : 35 quả táo
5 hộp : tất cả số táo của mẹ và chị hái được
Mỗi hộp : ….. quả táo ?
VỞ
? Quả
? Quả
? Quả
? Quả
? Quả
Tóm tắt sơ đồ
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Luyện tập :
3
Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?
Bài giải
Số táo mẹ và chị hái được là:
60 + 35 = 95 ( quả táo)
Mỗi hộp có số táo là:
95 : 5 = 19 ( quả)
Đáp số: 19 quả
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Trò chơi: Ô CHỮ BÍ MẬT
A
B
1) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng,
trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính
nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính
cộng, trừ sau.
2) 40 + 3 x 5 = 40 + 15
= 55
?
?
?
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Kính chúc quý thầy cô khỏe!
Tiết học kết thúc.
 
Gửi ý kiến