LỜI CHÚC

Chúc các thầy cô thành công !

Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

ngày giờ, lịch

THỜI TIẾT

Chức năng chính 2

Thành viên sử dụng

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của Trường tiểu học Vạn Phú 2

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI GIẢNG  (334 bài)

TƯ LIỆU  (126 bài)

GIÁO ÁN  (21 bài)

ĐỀ THI  (4 bài)

BÀI VIẾT  (193 bài)
12300039

NGÀY HỘI GIAO LƯU OLYMPIC HỌC SINH TIỂU HỌC

Thực hiện công văn số 2530/SGD&ĐT-GDTH ngày 07/07/2016 của Sở GD&ĐT về việc kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, Olympic học sinh tiểu học năm học 2017 – 2018, ngày 27 tháng 2 năm 2018 đén hết ngày 2/3/2018 tại trường Tiểu học Vạn Phú 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh tưng bừng tổ chức ngày Hội giao lưu Olympic học sinh tiểu học. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh cấp Tiểu học phát triển tốt các kỹ năng...
LỚP 1  (0 bài)

ÂM NHẠC  (0 bài)

BAN BIÊN TẬP  (1 bài)

NGHỊ ĐỊNH 47/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc...
VĂN BẢN  (0 bài)

VĂN BẢN  (0 bài)

VĂN BẢN  (0 bài)


BA CÔNG KHAI  (21 bài)

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2016

Biểu số 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚ 2 Chương 622 THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2016 ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) Đơn vị tính: đồng STT CHỈ TIÊU Số liệu báo cáo Quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt A QUYẾT...


VĂN BẢN NGÀNH  (0 bài)

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Phạm Thị Hương
Lượt truy cập: 2
Website của Trần Thị Kim Nga
Lượt truy cập: 2
Website của Trần Thị Thu
Lượt truy cập: 2

Các thông tin

Chat room

Đăng nhập để tham gia